Back to top
Menu
Toegankelijkheidsverklaring

Deze Toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 1 juli 2019 en geldt voor de website www.hierkomjijweg.nl
Hieronder wordt uitgelegd welke maatregelen de Gemeente Emmen heeft genomen om de naleving van de webrichtlijnen te bevorderen.
Deze website heeft technisch haar beperkingen op het gebied van digitale toegankelijkheid. Waar tekortkomingen worden geconstateerd en deze oplosbaar zijn, wordt geprobeerd deze zo snel mogelijk op te lossen. De website www.hierkomjijweg.nl is ‘responsive’. Daardoor kan de website op allerlei apparaten, van smartphone, tablet of desktop, goed worden weergegeven.
Op deze website worden twee zoekmogelijkheden geboden. Eén van de mogelijkheden is zoeken via online kaarten. Deze kaarten kunnen problemen opleveren voor gebruikers met een functionele beperking. Deze gebruikers kunnen zoeken middels een zoekmogelijkheid via zoektermen. Beide zoekmogelijkheden geven dezelfde resultaten.
Als u ondanks de hier genoemde maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website laat het ons dan weten via info@hierkomjijweg.nl.

Toegankelijkheidsverklaring
Deze website met erfgoedinformatie over de Gemeente Emmen moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ook voor mensen met een functionele beperking (blind, slechthorend, motorisch beperkt, laaggeletterd, woordblind) moet deze informatie toegankelijk zijn: technisch bereikbaar en begrijpelijk (leesbaar). De eisen staan in de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Als u vragen heeft over de toegankelijkheid kunt u ons altijd bereiken via onze contactpagina.

Van derden afkomstige informatie

De belangrijkste doelstelling van de website www.hierkomjijweg.nl is om de bezoekers de inhoud te tonen van een achterliggende database, die is gevuld met erfgoedinformatie. Een deel van deze database bestaat uit erfgoedinformatie die is toegevoegd door de Gemeente Emmen. Een groot deel van de database bestaat uit erfgoedinformatie die door derde partijen is geleverd. Onder deze derde partijen vallen historische, sport- en overige verenigingen, musea en personen met gespecialiseerde erfgoedcollecties. Deze erfgoedinformatie is dus niet door de Gemeente Emmen gemaakt.

Deze erfgoedinformatie staat niet onder het gezag van de Gemeente Emmen en wordt ook niet door de gemeente ontwikkeld of gefinancierd. De wetgeving over digitale toegankelijkheid geeft geen verplichting voor het toegankelijk zijn van deze erfgoedinformatie. De Gemeente Emmen realiseert zich echter het belang van het toegankelijk zijn van de erfgoedinformatie geleverd door derde partijen. Daarom heeft de gemeente met deze derde partijen afspraken gemaakt over digitale toegankelijkheid.

barger-compascuum
Teksten en PDF-bestanden

Het leesniveau van de teksten op www.hierkomjijweg.nl is B1/B2, en daarmee te begrijpen door ten minste 40 tot 65 procent van de Nederlandse bevolking.

PDF-bestanden zijn vanuit Word opgeslagen in PDF/UA-formaat en voldoen aan ISO 19005-1. De bestanden zijn voorzien van labels voor documentstructuur voor toegankelijkheid. De redacteuren van de Gemeente Emmen en van derde partijen hebben een training gevolgd over het maken van PDF-bestanden die digitoegankelijk zijn.

 

biografie Andries Cremer
Inhoud van archieven

De op 1 juli 2018 in Nederland in werking getreden nieuwe wetgeving geeft aan dat de inhoud van archieven niet toegankelijk hoeft te zijn, als het archief aan de volgende twee voorwaarden voldoet: 1. de inhoud van het archief is niet noodzakelijk voor actieve administratie processen, 2. de inhoud van het archief wordt niet meer bijgewerkt of aangepast na 23 september 2019.

De archieven die door de Gemeente Emmen worden aangeboden op deze website www.hierkomjijweg.nl voldoen aan beide voorwaarden. De gemeente stelt zich echter ten doel om de inhoud van archieven digitaal toegankelijk aan te bieden, daar waar dat mogelijk is.

archief
Geluid, bewegend beeld en filmpjes

Audio- en videobestanden die op de website www.hierkomjijweg.nl worden aangeboden betreffen erfgoedmateriaal. Er zijn geen tekstuele alternatieven voor deze bestanden beschikbaar. Audiodiscriptie en ondertiteling zijn niet gerealiseerd. De Gemeente Emmen legt aan derde partijen geen voorwaarden op voor audio- en/of videobestanden.

emmen Danlon
Reproducties van erfgoedstukken

De op 1 juli 2018 in Nederland in werking getreden nieuwe wetgeving geeft aan dat reproducties van stukken uit erfgoedcollecties niet (volledig) toegankelijk hoeven te zijn, als er sprake is van één van de volgende situaties: 1. de stukken kunnen niet toegankelijk worden gemaakt omdat dit onverenigbaar is met de bewaring van het betrokken stuk of met de authenticiteit van de reproductie, 2. er zijn geen geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om de tekst van de stukken gemakkelijk te extraheren en om te zetten naar toegankelijke inhoud.

Omdat voor alle reproducties van erfgoedstukken die of door de Gemeente Emmen of door één van de derde partijen op deze website www.hierkomjijweg.nl worden aangeboden één of beide van vorenstaande situaties gelden, kunnen deze niet toegankelijk worden gemaakt.

emmen orgel