Back to top
Menu
Canon van Emmen
Terug naar overzicht
Zoek in deze collectie:
Uitgebreid zoeken
Zoek in deze collectie:
Uitgebreid zoeken

Canon van Emmen

Hier ziet en leest u 52 vensters over de geschiedenis van Emmen van de Oudheid tot aan heden. Met voor diverse vensters lesmateriaal voor het onderwijs.

In 52 vensters, verdeeld over tien historische tijdvakken, zijn gebeurtenissen en/of personen die belangrijk en/of uniek voor de gemeente Emmen zijn, beschreven. De vensters laten zien hoe de gemeente Emmen is geworden tot de gemeente waarin we nu leven. Het bijzondere van de 52 vensters is dat elk onderwerp met een beeld of monument begint, dat met het thema te maken heeft. Tevens zijn bij een groot aantal vensters gedichten van Emmer dichters opgenomen.
Bij ieder venster is literatuur vermeld voor verder verdieping. Voor zover aanwezig is tevens onderwijsmateriaal opgenomen.

Onder leiding van coördinator Sis Hoek-Beugeling hebben tien auteurs 52 vensters geschreven over de geschiedenis van Emmen: Marcel Bulte, Tonko Engelsman, Sis Hoek, Jans Jagt, Cobi de Jonge, Ger de Leeuw, Bé Mensingh, Piet Naber, Herman Posthumus en Johan Withaar. De gedrukte versie van het boek ‘Canon van de gemeente Emmen’ telt 224 bladzijden, ruim 500 foto’s en is in fullcolour gedrukt. Op deze website zijn de volledige teksten uit het boek opgenomen, aangevuld met extra afbeeldingen en informatie die beschikbaar is maar waarvoor in de gedrukte versie geen ruimte meer was.