Back to top
Menu
Het delen van kennis over het verleden van de Gemeente Emmen

De geschiedenis van alle wijken en dorpen in Emmen wordt het beste verteld als alle organisaties en personen die kennis hebben over het cultureel materieel en immaterieel erfgoed van de gemeente Emmen dit samenbrengen. Dat is de doelstelling van deze website-portaal Hierkomjijweg. Het is een groeimodel, waarbij steeds meer afbeeldingen, bewegende beelden, geluidsfragmenten en verhalen samen komen tot hét verhaal van Emmen. Hierkomjijweg blijft groeien. Kom dus zeker weer terug.

samenwerkende erfgoedpartners in Emmen

Hieronder ziet u de erfgoedpartners die samenwerken om deze website-portaal tot dé verzamelplaats te maken van alle informatie over materieel en immaterieel cultureel erfgoed in de Gemeente Emmen. Als u geïnteresseerd bent in de geschiedenis van de wijken en dorpen in onze gemeente dan bent u hier op de goede plek.

Wilt u ook bijdragen aan het vertellen van hét verhaal van Emmen? Word dan partner van Hierkomjijweg.

Gemeente Emmen

De Gemeente Emmen heeft voor het ontsluiten van haar collectie erfgoed (archiefinventarissen en beeldbank) een website-portaal ontwikkeld. Het resultaat daarvan ziet u hier. De gemeente heeft besloten dat alle erfgoedorganisaties en particulieren met mooie erfgoedcollecties hun collecties gratis op deze nieuwe portaal mogen plaatsen. De geschiedenis van Emmen en al haar dorpen is daarmee via het internet voor een groot publiek bereikbaar geworden. Het portaal is gestart in 2019 en verwacht wordt dat in de komende jaren vele tienduizenden afbeeldingen, bewegende beelden en verhalen over de Gemeente Emmen via het internet beschikbaar zijn.

Raadhuisplein Emmen
Stichting ErfgoedNetwerk Emmen

Het ErfgoedNetwerk Emmen is een stichting die ondersteuning biedt aan alle organisaties die zich binnen de gemeente Emmen inzetten voor het behoud en publiek maken van zowel materieel als immaterieel erfgoed, zonder daarbij te tornen aan de autonomie en eigenheid van alle afzonderlijke organisaties. Partners zijn historische verenigingen, musea, kenniscentra, dans-, zang- en toneelgroepen. Maar ook met individuele personen gespecialiseerd in cultureel erfgoed werkt de stichting samen. Voor de ontwikkeling van dit website-portaal hierkomjijweg  is een samenwerking aangegaan tussen de Gemeente Emmen en de Stichting ErfgoedNetwerk Emmen. De stichting is aangewezen als aanspreekpunt voor iedereen die interesse heeft voor deze website-portaal.

Bargerveen 1536 x 768 pixels
Stichting Nieuw-Dordrecht Historisch en Cultureel Collectie Brands

De omvangrijke collectie van Jans Brands heeft geresulteerd in een museum ter lering en vermaak, verwondering en verdieping. Onderdeel van Museum Collectie Brands is een omvangrijk erfgoedcentrum, een bibliotheek en een historisch archief. De locatie is tevens een ontmoetingscentrum voor vakgenoten, studenten en geïnteresseerden in historisch erfgoed. De collectie bevat kostbare geschriften en boeken, topstukken die soms internationaal de aandacht trokken. Totaal ongeveer 70.000 items, samen vormend een erfgoedcentrum voor wetenschappers en studenten. Meer info : www.collectie-brands.nl

wereld van jans
Vereniging Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam/Veenoord

De Vereniging Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam / Veenoord heeft ten doel het verzamelen, catalogiseren, bewaren en beheren van foto’s, ansichtkaarten, notulen en verdere documenten en voorwerpen die betrekking hebben op Nieuw-Amsterdam en Veenoord. Het vastleggen van de historie van deze beide dorpen in woord, beeld en geluid, evenals exposeren en uitgeven van boekwerken zijn doelstellingen van de vereniging. De vereniging werd in 2002 opgericht, kort voor de viering van het 150-jarig bestaan van het tweelingdorp. Meer info : www.dorpsarchiefnieuwamsterdamveenoord.nl

Vincent_van_Gogh_Ophaalbrug_in_Nieuw-Amsterdam
Stichting Exploitatie Industrieel Smalspoormuseum

Het Smalspoormuseum in Erica wordt beheerd door de Stichting Exploitatie Industrieel Smalspoormuseum. Vanuit het museumgebouw met een statische en dynamische smalspoor expositie, kan een tocht worden gemaakt door een prachtig natuurgebied, grotendeels over een origineel traject vroeger gebruikt voor turftransport. Er wordt uitleg gegeven over het smalspoor en het voormalige hoogveengebied. In de turfstrooiselfabriek bevinden zich nog de originele productiemachines. Op het museumterrein staat een vier-sporige smalspoorremise gebouwd in 1910. De turfstrooiselfabriek en de remise zijn beide Rijksmonument.

Voor uitgebreide informatie wordt verwezen naar de website van Smalspoormuseum: www.smalspoorcentrum.nl.

Smalspoormuseum 2
Stichting De Spiker

In Schoonebeek staat de Zwaantje Hans-Stokman’s Hof, de zandstrooiboerderij en expositieruimte van Stichting De Spiker. Het is een fraai gerestaureerde boerderij met schuur uit de zeventiende eeuw met een verbouwing uit 1877. Niet alleen het zandstrooien, maar ook de oliewinning is onlosmakelijk met Schoonebeek verbonden. In 2014 is door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) samen met de oudheidkundige Stichting De Spiker een interactieve tentoonstelling ontworpen, die op de deel van de zandstrooiboerderij is te bezoeken. In de schuur van de Zwaantje Hans-Stokman’s Hof worden door De Spiker jaarlijkse diverse exposities georganiseerd. Zij beschikt daartoe over een grote collectie archief- en beeldmateriaal.

Informatie hierover vindt u op de website: www.zandstrooiboerderij.nl

De Spiker
Stichting Luchtoorlog Onderzoek Drenthe

Stichting Luchtoorlog Onderzoek Drenthe bestaat uit drie enthousiaste amateuronderzoekers, die tevens het bestuur van de stichting vertegenwoordigen, en vier aspirant amateuronderzoekers. Het stichtingsdoel is om de vliegtuigcrashes en de luchtoorlog boven Drenthe ten tijde van de Tweede Wereldoorlog te bestuderen en de resultaten daarvan te documenteren en te presenteren. SLO-Drenthe doet dit door het verzamelen van informatie, het traceren van diverse in de loop van de jaren gevonden wrakstukken, overleg te hebben met zusterorganisaties en deskundigen in binnen- en buitenland. Ze onderzoeken de provincie Drenthe en het aangrenzend grensgebied met Duitsland. Hieronder vallen de vliegtuigverliezen van de Royal Air Force (RAF), United States Army Air Force (USAAF) en de Luftwaffe.

Op de website van SLO-Drenthe vindt u heel veel aanvullende informatie, o.a. over het Lost Wings project: www.slo-drenthe.nl.

13-11-1943 vergelijkbaar vliegtuig
Pastoor Janning Stichting

De Pastoor Janning Stichting is vernoemd naar pastoor Hein Janning, die in Nieuw-Schoonebeek werd geboren maar als pastoor werkzaam was in Workum. Behalve geestelijke was hij kunstschilder en collectioneur van kerkelijke kunst. Hij zorgde ervoor dat vele kostbare stukken in de pastorie in Workum terecht kwamen. Zijn nalatenschap werd in de Pastoor Janning Stichting ondergebracht, die de collectie uitbreidde via aankopen en door schenkingen. In 1985 kwam in de voormalige pastorie het Museum Kerkelijke Kunst. In 2019 verhuisde de collectie  naar Nieuw-Schoonebeek, de geboorteplaats van Hein Janning, waar het als Museum Janning wordt voorgezet.

Voor aanvullende informatie: www.pastoorjanningmuseum.nl.

Pastoor Janning Museum
Werkgroep Meester Schröer

Schoolmeester Ben Schröer (1887-1957) uit Nieuw-Schoonebeek maakte zo’n veertig jaar foto’s van vrijwel alles wat in zijn dorp gebeurde. Samen met zijn vrouw maakte hij vele reizen, waarbij de camera meeging. Hij schoot een paar duizend foto’s en van een erg mooie kwaliteit. Nadat meester Schröer en zijn vrouw overleden waren, gaven de erfgenamen een collectie fotoalbums en losse foto’s aan een mevrouw die veel voor het echtpaar Schröer heeft betekend. Zij is goed bevriend met Herman Platzer (1934) uit Emmen, aan wie ze de collectie weer doorgaf met de opdracht ervoor te zorgen dat deze op een goede plek terecht zou komen. Herman is nog steeds druk doende om bij alle foto’s teksten te schrijven, omdat deze ontbreken in de fotoalbums. Het is een behoorlijke klus om duidelijk te krijgen wat er op de foto’s is afgebeeld. Herman heeft besloten de collectie fysiek onder te brengen in de archiefbewaarplaats van de Gemeente Emmen en de scans van de vele foto’s digitaal ter beschikking te stellen op deze website.

Meester Schröer
FC Emmen B.V.

Het is misschien niet de eerste erfgoedpartner om aan te denken, maar de betaald-voetbalorganisatie FC Emmen bestaat al sinds 21 augustus 1925 en viert dus in 2025 haar eeuwfeest. Het begon als de Noordbarge Emmen Combinatie (NEC) en ging een jaar later verder als VV Emmen. En dat betekent dat er een grote hoeveelheid aan erfgoedinformatie beschikbaar is. Voor de fans van FC Emmen maar ook voor vele andere geïnteresseerden dus een prachtige bron voor voetbalhistorie.

Alles wat u wilt weten over de huidige situatie van FC Emmen vindt u op hun website: www.fcemmen.nl.

FC Emmen logo
Schoonebeekse Voetbal Vereniging '04

In 2004 ontstond de Schoonebeekse Voetbal Vereniging ’04 als een fusie tussen de zaterdagvereniging v.v. Minjak en de zondagvereniging SC. Oranje. De vereniging is door de fusie in 2004 één van de grotere sportverenigingen in de gemeente Emmen. In 2019 werd in de Algemene Ledenvergadering de werkgroep ‘Historie SVV’04’ in het leven geroepen, die de historie van SVV’04, inclusief v.v. Minjak en SC. Oranjein beeld gaan brengen.

Voor de recente stand van zaken van SVV’04 kunt u terecht op de website: www.svvo4.nl.

SVV04 logo
De Drentse Vereniging 't Volk van Grada

De Drentse Vereniging ’t Volk van Grada heeft tot doelstelling de Drentse cultuur te bewaren en uit te dragen, naast het in stand houden van hun thuisbasis ‘Nabershof’ in Emmen. Het Volk van Grada ontplooit veel activiteiten: folkloristisch Drents toneel, kledingshow van oud-Drentse kleding met gebruiksvoorwerpen, folkloristisch dansen in originele kostuums en diverse overige activiteiten. Ieder kwartaal verschijnt het verenigingsblad ‘Oes Kamnet‘, geschreven in het Zuidoost-Drents dialect. Het Volk van Grada is hiermee van belang in het kader van het bewaren van immaterieel erfgoed.

Een uitgebreid overzicht treft u op de website: www.volkvangrada.nl

Drents oorijzer
Drentse Vereniging 't Aol' Volk

In 1948 werd de Drentse Vereniging ’t Aol’ Volk opgericht, die tot doel heeft het bewaren van de Drentse cultuur en folklore. Dit wordt bereikt door het geven van toneelvoorstellingen en voordrachtwedstrijden in de Drentse taal. Verder worden optredens verzorgd door de dansgroep, de kinderdansgroep, het opvoeren van een boerenbruiloft anno 1860, het showen van Drentse streekdracht en het stimuleren van Palmpaasgebruiken en Paasvuren. Vier keer per jaar wordt het verenigingsblad ‘’t Aol’ Volk‘ uitgegeven. Met hun doelstelling zorgt ’t Aol’ Volk voor het behoud van het immaterieel erfgoed in Drenthe.

Uitgebreide informatie vindt u op de website van de vereniging: www.aolvolk-emmen.nl.

Gezin Engbers-Hinnen
Historisch Emmen

Johan Withaar uit Emmen is één van de gespecialiseerde verzamelaars van historische informatie over Emmen, haar wijken, buurten en straten. Hij heeft in de loop van tientallen jaren een een enorme hoeveelheid foto’s, kranten, artikelen, advertenties, knipsels, genealogieën, enzovoorts verzameld. Zijn hele collectie heeft hij altijd beheerd op zijn eigen website. Johan heeft besloten om vanwege continuïteits-, technische en veiligheidsredenen zijn gegevens op te slaan in de database van hierkomjijweg.nl.

Zijn eigen website blijft echter benaderbaar en is gekoppeld aan de database: www.historisch-emmen.nl

img411uits
Roelof Boelens

Egbert en Alie Boelens, de ouders van Roelof Boelens, openden op 19 maart 1960 aan de Warmeerweg in Emmermeer een winkel. Ze moesten kiezen óf op een woonboot wonen óf een woning met winkel aan de Warmeerweg te accepteren. Het werd het laatste. Moeder Boelens stond in de winkel en vader werd chefkok in Het Heerenhof in Emmen. Omdat het goed liep met de winkel stopte hij in 1970 als kok. Er werd verhuisd naar een groter pand. In de jaren negentig nam Roelof Boelens de winkel over, die ook enkele malen verhuisde.

Naast zijn winkel houdt Roelof zich druk bezig met het verzamelen van beeldmateriaal over Emmen en Zuidoost-Drenthe. Dagelijks worden op Facebook-pagina’s afbeeldingen met uitleg gedeeld met geïnteresseerden. Door zijn omvangrijke collectie op hierkomjijweg.nl te plaatsen is deze voor zeer breed publiek bereikbaar en is de continuïteit gewaarborgd.

Emmen wijk Angelslo
Bert Finke

Op zijn elfde jaar begon Bert Finke met genealogisch onderzoek. Een uitgebreide stamboom van de familie Finke en een zeer uitgebreide kwartierstaat waren daarvan het resultaat. In de loop van de jaren begon zijn onderzoek te verschuiven naar de combinatie van lokale geschiedenis en familieonderzoek. Hij is gespecialiseerd op dorps-, behuizings- en bewoningsgeschiedenis van met name Zuidoost-Drenthe. Hij schreef een aantal boeken: ‘Burgerboek Coevorden‘ (2005), ‘Heerscopinc. De geschiedenis van de erven en geslachten Heerspink 1325-2000‘ (2008), ‘Oud Zandpol. De geschiedenis van een (veen)arbeidersdorp 1877-1950‘ (2017), ‘Den Oever. De geschiedenis van Den Oever en Nieuwen Oever‘ (2017) en ‘Graafschap Drenthe en het foreestrecht. Over de graven van Hamaland, de bisschop van Utrecht en de schenking van de rechten door de Duitse keizer‘ (2018). Verder publiceerde hij diverse artikelen in tijdschriften en boeken. Ruim tien jaar is Bert bezig met de dorps-, behuizings- en bewoningsgeschiedenis van Schoonebeek. 

emmen orgel
Bé Mensingh

Bé Mensingh is een bekend schrijver over de geschiedenis van Drenthe in die van Emmen in het bijzonder. In de loop van de jaren zijn er diverse publicaties van zijn hand verschenen. Hij droeg o.a. bij aan het schrijven van de Canon van Emmen. Jarenlang was Bé lid van de redactie van ‘Ons Waardeel‘ van de Drentse Historische Vereniging en heeft diverse artikelen gepubliceerd. Van uitzonderlijk hoog niveau is zijn collectie ansichtkaarten over Emmen, die op hierkomjijweg.nl is te bekijken. Hij heeft Bert Finke gevraagd de digitalisering hiervan te organiseren.

Emmen-5luik-1
Lucas van Veen

Lucas van Veen deed vele jaren onderzoek in diverse archieven naar de geschiedenis van Emmer-Compascuum. Hij bracht deze gegevens bijeen op een door hem beheerde website. In 2019 kwam Lucas te overlijden en kwam het voortbestaan van de website en de inhoud ervan in gevaar. Zijn weduwe Grietje wist dat haar man Lucas wilde dat zijn collectie bewaard zou blijven voor andere onderzoekers en geïnteresseerden. Zijn heeft daarom een tweetal goede vrienden van Lucas gevraagd om zorg te dragen dat de collectie een goede plek zou krijgen. De digitale bestanden van het werk van Lucas van Veen werden in eigendom overgedragen aan de Stichting ErfgoedNetwerk Emmen, die zorg draagt voor vastlegging van de gegevens op hierkomjijweg.nl.

Emmer Compascuum
Historische Werkgroep Zuidbarge

De Historische Werkgroep Zuidbarge heeft in het verleden veel onderzoek gedaan naar de geschiedenis van haar dorp. Het boek ‘Het Verleden Verlicht’ is uitgegeven en de dorps-, behuizings- en bewoningsgeschiedenis is voor een belangrijk reek verwerkt op de eigen website. In 2014 liet de werkgroep een jaarringenonderzoek uitvoeren bij een tiental van de oudste boerderijen in Zuidbarge, waardoor de ouderdom van de gebinten kon worden bepaald.

Op de website is een uitgebreide genealogische database beschikbaar: www.suytberghe.nl.

Zuidbarge brink
Stichting Marktpromotie Gemeente Emmen

De weekmarkten in Emmen zijn een begrip in de gemeente Emmen en verre omgeving. De marktpromotie wordt verzorgd door een aantal marktkooplieden, die zich hebben verenigd in de Stichting Marktpromotie Gemeente Emmen. De Emmer markt bestaat in ieder geval al sinds het midden van de negentiende eeuw en heeft dus een hele lange historie. Het bestuur van de stichting vindt het belangrijk dat het erfgoed en de historie van de Emmer markt levend blijven en heeft daarom op deze website een eigen collectie aangelegd.

Voor informatie over de warenmarkt van Emmen: www.marktemmen.nl.

afb 05 juli 1949 markt 04
Stichting Harmonium Museum Nederland

De Stichting Harmonium Museum Nederland beheert in het Veenpark te Barger-Compascuum in het voormalig ‘Turftheater’ een harmonium museum. In haar museum worden thematische exposities georganiseerd, waarbij soms instrumenten in bruikleen worden opgenomen van leden van de Harmonium Vereniging Nederland. Het museum ging in 2001 van start, nadat het de nationale vereniging niet was gelukt om in Elburg een eigen museum op te richten.

De website geeft informatie over het instrument harmonium: www.harmonium-museum.nl.

Harmonium museum Veenpark 2
Historische Vereniging Nei-Schoonebeek

In oktober 2010 werd de Historische Vereniging Nei-Schoonebeek opgericht. De vereniging wil de historie van Nieuw-Schoonebeek en haar omgeving voor het nageslacht bewaren. Ze moedigt daarom de studie van en het verspreiden van kennis over de plaatselijk geschiedenis aan. Daarvoor geeft ze welstandsadviezen, organiseert wandel- en fietstochten, excursies, lezingen en publiceert artikelen. Op de website hierkomjijweg.nl laat zij digitaal de geschiedenis en het erfgoed van dit bijzondere katholieke dorp herleven.

Voor de activiteiten van de stichting geeft de website alle informatie: www.histvernei-schoonebeek.nl.

Nieuw-Schoonebeek
Historische Vereniging Zuidoost-Drenthe

De Historische Vereniging Zuidoost-Drenthe heeft tot doel om de historie van de regio te bestuderen en door te geven aan haar leden. Ze geeft daartoe vier keer per jaar het tijdschrift ‘Kroniek’ uit. En daarnaast worden jaarlijks een aantal lezingen en een busexcursie met gids georganiseerd. Aanvullende informatie treft u op de website: hvzod.org.

Zuidenveld
Henk Folkerts

Henk Folkerts uit Klazienaveen was oprichter en huisarts in de Huisartsenpraktijk Veenkruid in Klazienaveen. Nadat hij met zijn praktijk stopte, startte Henk met het bestuderen van de geschiedenis van de huisartsen in de Gemeente Emmen. Tijdens zijn gedachtevorming hoe hij de vergaarde kennis zou kunnen delen met een breed publiek, kwam Henk in aanraking met de website Hierkomjijweg.nl. Hij besloot de resultaten van zijn zoektocht op digitale wijze ter beschikking te stellen via deze website.

zuigelingenbureau
Verein Heimatfreunde Emlichheim und Umgebung e.V.

Der Verein “Heimatfreunde Emlichheim und Umgebung e.V.” wurde auf Initiative eines bereits seit 1983 bestehenden Arbeitskreises “Heimatkunde und Geschichte” am 24. April 1995 in Emlichheim gegründet. Der Verein hat seinen Sitz in Emlichheim und möchte mit seinen Aktivitäten etwa das Gebiet der Samtgemeinde Emlichheim abdecken.

Der Verein hat viele Schwerpunkte: die Erforschung der Geschichte der Samtgemeinde Emlichheim einschliesslich der Aufbearbeitung der jüngeren Geschichte besonders die der Kriegs- und Nachkriegsgeschichte, Einrichtung einer heimatkundlichen Ausstellung im Haus Ringerbrüggen in Emlichheim, Erhaltung und Pflege der plattdeutschen Sprache sowie der Sitten und Gebräuche, Erfassung von Flurnamen, Ahnen- und Familienforschung.

Information auf www.heimatfreunde-emlichheim.de.

Haus Ringerbruggen
Historische Werkgroep Weerdinge

In 2014 begonnen de leden van de Historische Werkgroep Weerdinge met het verzamelen van informatie voor het uitgeven van een nieuw boekwerk over de geschiedenis van Weerdinge. Er verscheen eerder een geschiedenisboek, maar er zijn diverse onderwerpen die daarin niet werden behandeld of om verdieping vragen zodat een nieuw boek op zijn plaats is. In een boek is beperkte ruimte aanwezig voor ieder onderwerp. De uitgebreide beschrijving van alle onderwerpen zal nadat het boek bijna is uitverkocht op hierkomjijweg.nl worden geplaatst. Met het plaatsen van de fotocollectie op deze website is begonnen.

Weerdinge