Back to top
Menu
Collectie Meester Schröer
Terug naar overzicht
Zoek in deze collectie:
Uitgebreid zoeken
Zoek in deze collectie:
Uitgebreid zoeken

Collectie Meester Schröer

Meester Schröer was onderwijzer in Nieuw-Schoonebeek. Maar daarnaast ook een goed fotograaf. Uit zijn nalatenschap is een grote collectie foto’s uit met name Nieuw-Schoonebeek overgeleverd.

Schoolmeester Johannes Bernardus Schröer (1887-1957) uit Nieuw-Schoonebeek maakte zo’n veertig jaar lang foto’s van vrijwel alles wat er in zijn dorp gebeurde. Laantjes met witte berkenbomen, schaatsende mensen op een ondergelopen weiland, schoolkinderen met hun juf, gezinnen en een bakker die brood uit de oven haalt. Ben Schröer vond het allemaal interessant genoeg om het met zijn camera voor eeuwig vast te leggen. In zijn woonomgeving Nieuw-Schoonebeek maakte de schoolmeester een grote hoeveelheid foto’s. Hij ondernam samen met zijn vrouw diverse binnen- en buitenlandse reizen, waarbij de camera meeging. Toen hij en zijn vrouw overleden bleef een collectie van een paar duizend foto’s achter.

Schröer werd in 1887 geboren als zesde kind van een boerengezin. Hij de volgde de opleiding voor onderwijzer en kreeg daarna een aanstelling aan de openbare school in zijn geboortedorp. In 1916 werd hij er benoemd tot hoofd der school. In 1918 trouwde meester Ben Schröer met onderwijzeres Ann Immens. Zij was de dochter van de onderwijzer die in het begin van de eeuw hoofd was van de openbare lagere school in Nieuw-Schoonebeek. Na hun huwelijk betrokken Ben en Ann Schröer het meestershuis naast die school.

In de periode tussen 1918 en 1950 maakte meester Schröer veel foto’s van zichzelf en zijn vrouw. Maar hij schroomde ook bepaald niet om andere mensen op de gevoelige plaat vast te leggen. Weinig dorpen hadden een fotograaf in hun midden en het is aan hem te danken dat vrijwel alle Nieuw-Schoonebeekers uit die tijd op de foto kwamen. Meester Schröer overleed in 1957, zijn vrouw in 1984. Het stel had geen kinderen.

De fotocollectie van Ben Schröer is na zijn overlijden niet bij elkaar gebleven. Volgens mondelinge berichten zijn ca 1.000 glasnegatieven in bewaring gegeven aan Henderikus (Hennie) Gerardus Veenker (1921-1997), zoon van Dorus Veenker en Anna Aleida Schröer. Zijn moeder was een zuster van meester Schröer, tegen wie Hennie Veenker dus oom moest zeggen. Later heeft Hennie Veenker de collectie overgedaan aan zijn oomzegger Johannes Theodorus (Theo) Gerardus Veenker, die deze heeft laten digitaliseren en de originelen in bewaring heeft gegeven bij het Drents Archief.

Het tweede deel van de collectie bestaat uit een aantal fotoalbums en een koffer met losse foto’s. Na het overlijden van mevrouw Ann Schröer-Immens hebben haar erfgenamen de boedel verdeeld. Een deel van de meubelen en de collectie met afgedrukte foto’s bleven achter in de woning aan de Hoofdstraat 147 te Nieuw-Schoonebeek. De erfgenamen hebben aan buurvrouw Schepers – die een grote steun was voor mevrouw Schröer en haar moeder – aangegeven dat zij uit het achtergeblevene datgene mocht uitzoeken waarvoor zij interesse had. Mevrouw Schepers heeft o.a. de fotoalbums en koffer met losse foto’s uitgezocht, die haar eigendom werden. Zij heeft deze later geschonken aan Herman Platzer uit Emmen met de opdracht deze op een goede plek onder te brengen. De collectie is ondergebracht bij het Gemeentearchief Emmen.

Omdat Ben en Ann Schröer-Immens geen kinderen hadden, was het een zoektocht om te achterhalen waar de collecties waren gebleven. Maar uiteindelijk zijn de collecties fysiek terechtgekomen bij officiële archiefbewaarplaatsen. Een deel in het Drents Archief te Assen en een deel bij het Gemeentearchief Emmen. De collectie bij het Drents Archief is eigendom van de erfgenamen van mevrouw Ann Schröer-Immens en de collectie bij het Gemeentearchief Emmen van mevrouw Schepers / Herman Platzer. Anders ligt het met het auteursrecht op de totale collectie, die nog steeds in handen is van de erfgenamen van mevrouw Ann Schröer-Immens. Vanaf 1 januari 2028 – zeventig jaar na het overlijden van meester Ben Schröer – is de gehele collectie vervallen van auteursrecht. De erfgenamen Schröer-Immens hebben schriftelijk toestemming gegeven om de collectie te tonen op Hierkomjijweg.nl.