Back to top
Menu
Verhaal van Nieuw-Amsterdam / Veenoord
Terug naar overzicht
Zoek in deze collectie:
Uitgebreid zoeken
Zoek in deze collectie:
Uitgebreid zoeken

Verhaal van Nieuw-Amsterdam / Veenoord

De ontstaansgeschiedenis van de tweelingdorp Nieuw-Amsterdam en Veenoord aan de Verlengde Hoogeveensche Vaart is verschillend. In het Verhaal van Nieuw-Amsterdam/Veenoord treft u een uitgebreide collectie aan.

Veenoord ontstond in verband met de aanleg van de Verlengde Hoogeveensche Vaart rond 1859 als een kolonie van polderjongens. Later bij de vervening van het laagveengebied vestigden zich er ook veel turfmakers.

De veenkolonie Nieuw-Amsterdam ontstond zuidelijker. Een aantal Amsterdamse beleggers kochten daar in 1850 een bijna veertien kilometer lange en smalle veenstrook. Dit was de grens met Schoonebeek. Zij vernoemden hun hier nieuw verworven gebied naar hun woonplaats het Amsterdamsche Veld. De door hen enkele jaren later gestichte nederzetting kreeg dan ook de vanzelfsprekende naam Nieuw-Amsterdam. Uiteindelijk kwam het dorp noordelijker te liggen, aan de juist gereed gekomen Verlengde Hoogeveensche Vaart. Samen met het aangrenzende Veenoord ontwikkelde het zich sterk, met een grote bedrijvigheid. De belangrijkste turfmarkt van Nederland was hier gevestigd.

Op 6 mei 2002 werd de vereniging Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam/Veenoord opgericht. Zij heeft tot doel het catalogiseren, bewaren en beheren van foto’s, ansichtkaarten, notulen en verdere documenten en voorwerpen die betrekking hebben op Nieuw-Amsterdam en Veenoord. Verder leggen ze de historie van de beide dorpen vast in woord, beeld en geluid. Na in eerste instantie zelf een database te hebben aangelegd en onderhouden heeft het verenigingsbestuur besloten haar collectie helemaal onder te brengen op deze website.