Back to top
Menu
Verhaal van Nieuw-Schoonebeek
Terug naar overzicht
Zoek in deze collectie:
Uitgebreid zoeken
Zoek in deze collectie:
Uitgebreid zoeken

Verhaal van Nieuw-Schoonebeek

Het gebied waar Nieuw-Schoonebeek nu ligt, ontstond pas in het begin van de achttiende eeuw toen kolonisten uit Münster zich hier vestigden. De oorspronkelijke booën van de Schoonebeeker boeren verdwenen.

Nieuw-Schoonebeek is een ontginningsdorp, gelegen in het beekdal van het Schoonebeekerdiep. Het is een langgerekt lintdorp, met de bebouwing hoofdzakelijk aan de noordkant van de weg. Het gebied bestond voorheen uit een woest veld- en veengebied, met langs het beekdal kleine groenlanden waarop zogenaamde booën stonden. Dit waren veehutten, eigendom van de Schoonebeeker  boeren, die hier hun geld verdienden met de ossenfok. Rond 1800 begonnen zich net over de Duitse grens koloniën te ontwikkelen van boeren afkomstig uit het Münsterland. De kolonisten trokken steeds verder naar het westen en er ontstond aan de oostzijde van Nieuw-Schoonebeek problemen te ontstaan tussen de booheren, de veehoeders van de Schoonebeeker boeren, en de Münsterse kolonisten. De Schoonebeekers verkochten in de loop van de decennia daarna hun gronden in deze voormalige marke van Schoonebeek aan de nieuwe kolonisten. En daarmee werd de basis gelegd voor het huidige Nieuw-Schoonebeek, dat een katholieke gemeenschap vormt.

De Historische Vereniging Nei-Schoonebeek werd op 10 oktober 2010 opgericht en heeft als doel het beschermen en voor het nageslacht bewaren van de historische schoonheid van Nieuw-Schoonebeek en omgeving. De vereniging geeft welstandsadviezen, organiseert wandelingen en fietstochten, excursies, lezingen en publiceert artikelen. In het Verhaal van Nieuw-Schoonebeek legt de historische vereniging de geschiedenis vast van dit katholieke dorp.