Back to top
Menu
Verhaal van Zuidbarge
Terug naar overzicht
Zoek in deze collectie:
Uitgebreid zoeken
Zoek in deze collectie:
Uitgebreid zoeken

Verhaal van Zuidbarge

Zuidbarge is een buurtschap in de gemeente Emmen, maar van oorsprong een zelfstandig dorp. Het dorp was altijd het hoger gelegen deel naast het Bargermeer, dat later is drooggelegd. Het dorp wordt vermeld in 1362 en dankt zijn naam aan het Drentse ‘barg’ dat berg betekent.

Het brinkdorp Zuidbarge heeft een geschreven geschiedenis van in ieder geval 650 jaar oud. Het is een typisch Drentse esdorp met grote boerderijen en een centrale brink. Samen met Noordbarge had Zuidbarge een marke die de grootste was in de provincie Drenthe. De totale oppervlakte bedroeg ruim 15.000 hectare. Het grootste deel van de marke was moerassig hoogveen, dat waar het mogelijk was werd gebruikt als veeweide, voor boekweitverbouw, plaggensteken en turfgraven voor eigen gebruik. In het midden van de negentiende eeuw verkochten de markegenoten grote delen van hun markegronden aan investeerders in de veenontginning: Drentse Kanaal Maatschappij, Drentsche Landontginnings Maatschappij en Drentsche Veen- en Middenkanaal Maatschappij. Hiermee werd de basis gelegd voor vele nieuwe veendorpen, zoals Nieuw-Amsterdam, Oranjedorp, Klazienaveen en Erica. Binnen twintig jaar was nagenoeg de gehele marke verdwenen.

De Historische Werkgroep Zuidbarge heeft in het verleden veel onderzoek gedaan naar de geschiedenis van haar dorp. Ze hebben het boek ‘Het Verleden Verlicht’ uitgegeven en de dorps-, behuizings- en bewoningsgeschiedenis is voor een belangrijk deel verwerkt op een eigen website. De werkgroep heeft er echter ook voor gekozen om haar collectie onder te brengen in de database van hierkomjijweg.nl om voor de ge├»nteresseerde in de geschiedenis van Emmen een zo groot mogelijke hoeveelheid gegevens bij elkaar te brengen.