Back to top
Menu
Erfgoedkaart
Terug naar overzicht
Zoek in deze collectie:
Uitgebreid zoeken
Zoek in deze collectie:
Uitgebreid zoeken

Erfgoedkaart

In de collectie ‘Erfgoedkaart’ treft u uitgebreide informatie over de cultuurhistorische waarden die op de erfgoedkaart van Emmen zijn vermeld. U vindt informatie over monumenten, waterwegen, gebieden, tradities, enz.

Door de gemeente Emmen is in 2016-2017 veel energie gestoken in het ontwikkelen van een Cultuur Historische Waardenkaart (CHW). Dit is voor de gemeente een belangrijk instrument om het eigen erfgoed meer zichtbaar te maken en bekendheid te geven. Bij het maken van de erfgoedkaart heeft de gemeente nauw samengewerkt met het ErfgoedNetwerk Emmen en een aantal bewonersavonden op locatie gehouden. Achter de erfgoedkaart gaat een grote hoeveelheid informatie schuil, die via deze collectie ‘Erfgoedkaart’ wordt verteld.

De CHW bestaat uit een tweetal kaarten: de Bronnenkaart en de Beleidskaart. Binnenkort zal de Bronnenkaart via deze website toegankelijk zijn. De Beleidskaart is op 3 december 2020 door de Gemeente Emmen voor het publiek toegankelijk gemaakt.

Ga naar de Erfgoedbeleidskaart

In het Verhaal van Emmen treft u informatie aan over een veelheid aan erfgoedwaarden:

 • gemeentelijke monumenten (inv.nr. EM)
 • provinciale monumenten (inv.nr. PM2)
 • rijksmonumenten (landelijke monumentnr.)
 • beeldbepalende gebouwen (inv.nr. HB)
 • stedenbouwkundige structuren en ensembles in dorpen (inv.nr. HB-ND)
 • stedenbouwkundige structuren en ensembles in wijken (inv.nr. HB-EMW)
 • historisch geografische gebieden (inv.nr. HG-G)
 • historische waterwegen (inv.nr. HG-I)
 • inventarisatie ErfgoedNetwerk (inv.nr. IM)
 • tradities (inv.nr. Tra)
 • top 5 bewonersavonden (inv.nr. Top5)

Verder is ook de informatie van de Canon van Emmen op deze erfgoedkaart vermeld. Op hierkomjijweg.nl kunt u de Canon van Emmen als aparte collectie bekijken.