Back to top
Menu
Kaartencollectie
Terug naar overzicht
Zoek in deze collectie:
Uitgebreid zoeken
Zoek in deze collectie:
Uitgebreid zoeken

Kaartencollectie

In de Kaartencollectie vindt u diverse geografische kaarten die betrekking hebben op het hele gebied van de Gemeente Emmen.

Kaarten spreken tot de verbeelding van velen. Ze geven een prachtig tijdsbeeld. Emmen is de afgelopen eeuwen herhaaldelijk in kaart gebracht. Het grootste deel van de kaarten die in de achttiende en de eerste helft van de negentiende eeuw werden vervaardigd waren militaire kaarten. Van prachtige kwaliteit zijn de kaarten die Johan Hottinger tussen 1788 en 1792 van Zuidoost-Drenthe vervaardigde. Op deze zeer gedetailleerde en betrouwbare kaarten zijn door de grote details, zoals bebouwing, wegen en rivieren, goed te herkennen. Waardevol zijn ook de Franse kaarten van Drenthe, die werden vervaardigd in de periode dat Nederland bij Frankrijk was ingelijfd.

In 1832 werd in het gehele land het Kadaster ingevoerd ten behoeve van de registratie van onroerende goederen. Op grootschalige kaarten, de minuutplans, werden de perceelsgrenzen, bebouwing, erven en wegen ingetekend. Wijzigingen in de kaarten zijn sindsdien op de kaarten bijgehouden. Voor wie daarin is geïnteresseerd kunt u op het Gemeentearchief Emmen terecht voor inzage in de zogenaamde Kadaster Archiefviewer, waarmee u toegang heeft tot duizenden veldwerken en hulpkaarten van de Gemeente Emmen, de zogenaamde kadastrale leggers met de eigenaarsinformatie en nog veel meer registers.

Een belangrijke stap voorwaarts in de cartografie van Nederland was de uitgifte van de Topografische en Militaire Kaart, die verscheen tussen 1850 en 1864. Ook Emmen staat op deze zeer gedetailleerde kaart nauwkeurig afgebeeld. Sinds het verschijnen van deze kaart heeft de Topografische Dienst met grote regelmaat kaarten uitgegeven. Deze zijn in eerste instantie bestemd voor militaire doeleinden, maar zijn vanaf het begin ook aan het publiek ter beschikking gesteld.

In deze Kaartencollectie zijn diverse kaarten opgenomen. In ieder geval de veldwerken die in 1832 zijn gemaakt en waarvan lang werd gedacht dat deze niet meer bestonden. Door een toevallige vondst bij het Kadaster in Arnhem bleek dat de kaarten nog te bestaan. Het gaat om ongeveer 600 kaarten, waarvan de meeste kaarten mutaties aangeven. De basiskaarten zijn echter volledig in deze Kaartencollectie opgenomen, met een uitleg op welk deel van de Gemeente Emmen dit betrekking heeft.