Back to top
Menu
Verhaal van Schoonebeek
Terug naar overzicht
Zoek in deze collectie:
Uitgebreid zoeken
Zoek in deze collectie:
Uitgebreid zoeken

Verhaal van Schoonebeek

Schoonebeek is één van de oudste randveenontginningen van Drenthe. Het is in het begin van de dertiende eeuw ontstaan als kolonie van Friese kolonisten na verkregen toestemming van de bisschop van Utrecht.

De in de eerste helft van de dertiende eeuw ontstane veenkolonie Schoonebeek werd een eigen parochie in het dingspel Zuidenveld. Het hoorde oorspronkelijk onder het schultambt van Coevorden en had een eigen marke. Van 1795 tot 1802 was Schoonebeek een zelfstandige gemeente, maar werd daarna bij Coevorden gevoegd. Bij keizerlijk decreet van 1 januari 1811 kwam Schoonebeek onder Dalen te vallen. In 1884 werd Schoonebeek weer een zelfstandige gemeente. Per 1 januari 1998 werd Schoonebeek bij een gemeentelijke herindeling onder Emmen gevoegd.

Samen met Ruinerwold is het één van de oudste ontginningsdorpen van Drenthe. Het hoogveen dat de Schoonebeeker boeren in de rug hadden, viel onder de opstrek van de boerderijen en werd gebruikt als weidegrond en als veenakkers. Schoonebeek ontwikkelde tot de dorpsdelen Westeinde, Kerkeinde, Middendorp en Oosteinde. De groenlanden lagen ver van de boerderijen verwijderd in het stroomdal van het Schoonebeekerdiep. Hier ontstonden de kenmerken booën, specifieke veeschuren voor rundvee.

De oudheidkundige stichting ‘De Spiker’ werd op 21 mei 1971 opgericht en kocht op 16 mei 1978 de Zwaantje Hans-Stokman’s Hof aan de Burgemeester Osselaan in Schoonebeek aan. De stichting heeft ten doel het verzamelen van gegevens, afbeeldingen e.d. verband houdende met de geschiedenis van Schoonebeek. Ze heeft deze verzamelingen ondergebracht in de door haar beheerde museumboerderij in Schoonebeek, die bekend staat om de zandstrooitapijten van Zwaantje Hans.

De stichting beschikt over een uitgebreid fotoarchief dat in eigen beheer werd geregistreerd en onderhouden. Besloten is om de hele collectie onder te brengen in de database van hierkomjijweg.nl, waardoor deze breed toegankelijk is voor het geïnteresseerde publiek. En waardoor tevens de gegevens beter beschermd zijn voor technische vraagstukken.