Back to top
Menu
Verhaal van Zwartemeer
Terug naar overzicht
Zoek in deze collectie:
Uitgebreid zoeken
Zoek in deze collectie:
Uitgebreid zoeken

Verhaal van Zwartemeer

Het dorp Zwartemeer is in 1871 ontstaan ten zuiden van het verdwenen Zwarte Meer. Dit was een 100 hectare groot meerstal (hoogveenmeer) dat de oorsprong vormde van de Runde. Het is bij de ontginning drooggelegd en verdwenen.

De kolonisten van Zwartemeer waren grotendeels afkomstig uit de katholieke gebieden van Twente en over de Duitse grens, waardoor de huidige bevolking in overgrote meerderheid een katholieke achtergrond heeft en er veel Duitse achternamen te vinden zijn. Zwartemeer is een veenkolonie, oorspronkelijk bestaande uit lintbebouwing langs de Kamerlingswijk, een zuidelijke zijtak van de Verlengde Hoogeveense Vaart. Later is het dorp naar het noorden ‘opgeschoven’ met bebouwing langs de Verlengde Hoogeveense Vaart zelf. Vooral na de Tweede Wereldoorlog is het dorp uitgebreid met enkele nieuwbouwwijken.

De Stichting Cultuur Historisch Zwartemeer werd in 2002 opgericht als opvolger van de Werkgroep Geschiedenis. Deze begin jaren negentig opgerichte werkgroep had als primaire taak informatie te verzamelen over het verleden ten behoeve van een te verschijnen boek over de geschiedenis van het dorp. Dat boek, ‘Zwartemeer 125 jaar jong’, dat in 1996 verscheen. Daarna ging het onderzoek voort en verschenen nog een aantal boeken: ‘Groeten uit Zwartemeer‘, ‘Honderd jaar katholieke kerk in Zwartemeer’ en ‘Van de Voordeur via de Achterdeur weer naar de Voordeur‘.

Ook de stichting gaat op deze weg verder met het verzamelen en publiceren van kennis over de geschiedenis van Zwartemeer. Deze verzamelde gegevens zijn ondergebracht in de database van hierkomjijweg.nl.